Erazmovo dedičstvo

Erazmovo dedičstvo – Chorvátsko

Význam práce  Erazma Rotterdamského spočíval prevažne v otváraní očí, vo vrhaní svetla tam, kde prebývala tma. Učil, že to, čo nám bolo povedané, nie je všetko. Inšpiroval ľudí k tomu, aby spochybňovali všeobecne prijímané 'pravdy', čím ich viedol ku kritickému mysleniu a tým k búraniu stien, ktoré zatemňovali ich mysle. Určitým spôsobom v tomto Erazmus… Continue reading Erazmovo dedičstvo – Chorvátsko

Advertisements