EN · Legacy of Erasmus · Random

Erasmus+ – Last stop: Slovakia

  For the past two years, high schools from Greece, Denmark, Finland, Italy and Slovakia have been cooperating on a large-scale Erasmus+ project – GENIUS – young entrepreneurs in European countries. The goal of this project was to give young people an opportunity to suggest and develop their business idea, which they presented on a… Continue reading Erasmus+ – Last stop: Slovakia

Advertisements
Erazmovo dedičstvo

Erazmovo dedičstvo – Chorvátsko

Význam práce  Erazma Rotterdamského spočíval prevažne v otváraní očí, vo vrhaní svetla tam, kde prebývala tma. Učil, že to, čo nám bolo povedané, nie je všetko. Inšpiroval ľudí k tomu, aby spochybňovali všeobecne prijímané 'pravdy', čím ich viedol ku kritickému mysleniu a tým k búraniu stien, ktoré zatemňovali ich mysle. Určitým spôsobom v tomto Erazmus… Continue reading Erazmovo dedičstvo – Chorvátsko